Don Bosco với giới trẻ
Phụ đề: Phương pháp giáo dục giới trẻ
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002468
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002469
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002788
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015315
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích