Giáo lý vào đời: Tiếng gọi lên đường
Phụ đề: Luân lý tổng quát, luân lý các giới răn (16 tuổi)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015983
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016217
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: RA ĐỜI VỚI TỔ PHỤ ABRAHAM 7
Bài 1: Thiên Chúa khởi xướng cuộc phiêu lưu: mạc khải 9
Bài 2: Lời đáp trả của Abraham "vâng": Đức tin 13
Bài 3: Sống thân tình với Thiên Chúa: Cầu nguyện 18
Bài 4: Quyết chọn căn bản 23
PHẦN II: RA ĐI VỚI DÂN CHÚA 27
Bài 5: Phẩm giá con người 29
Bài 6: Tự do và trách nhiệm 33
Bài 7: Biết mình để sống theo ý Chúa: Cá tính 37
Bài đọc thêm: Quần áo thời trang và cá tính 44
Bài 8: Giao ước Sinai: Mười điều răn 48
Bài 9: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa 53
PHẦN III: CHINH PHỤC ĐẤT HỨA 61
Bài 10: Những đức tính làm người 63
Bài 11: Kinh Thánh Lời Chúa là đèn soi bước con đi 69
Bài 12: Trung thành với giao ước 75
Bài 13: Sống tình bạn 80
Bài 14: Tính cách đạo đức của một hành vi nhân linh 86
Bài 15: Vươn tới một lương tâm trưởng thành 91
Bài 16: Thực tập xét mình và suy niệm 97
Bài 17: Sống Bí tích Giao ước 104
Bài 18: Sống tình gia đình 112
Bài 19: Phát triển trí tuệ để phục vụ 117
Bài đọc thêm: Xây dựng cho mình một phương pháp học 123
Bài đọc thêm: Phương pháp học một số môn cơ bản 127
Bài 20: Sách báo 129
Bài 21: Chọn lựa phim ảnh 137
PHẦN IV: TIẾNG GỌI CỦA CÁC NGÔN SỨ 145
Bài 22: Sứ điệp các ngôn sứ 148
Bài 23: Giáo lý của Hội thánh về các vấn đề xã hội 155
Bài 24: Dứt khoát với tội lỗi 160
Bài 25: Dứt khoát với tội lỗi 169
Bài 26: Tình yêu trong chương trình của Thiên Chúa 173
Bài 27: Thân xác 180
Bài 28: Giới tính 188
Bài 29: Lớn lên trong tình yêu 195
PHẦN V: NIỀM MONG ĐỢI ĐẤNG CỨU THẾ 201
Bài 30: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng 204
Bài 31: Thánh vịnh trong đời sống 210
Bài 32: Cựu ước dẫn đến Đức Kitô 220