Giới trẻ sống Tin mừng
Phụ đề: Học hỏi Lời Chúa Chúa nhật năm C (dành cho giới trẻ và GLV)
Tác giả: Hồng Ân
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002501
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích