Giáo lý vào đời 1 (16 tuổi)
Phụ đề: Chương trình giáo lý phổ thông
Tác giả: Toà Giám Mục Nha Trang
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002302
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002465
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002466
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích