Chương trình thăng tiến thiếu nhi Thánh Thể
Phụ đề: Ba cấp nghĩa sĩ (13 - 14 - 15 tuổi)
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002188
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003486
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích