Giáo lý Kinh Thánh 2 - Theo chân Đức Kitô
Phụ đề: Dám hy sinh từ bỏ (13 tuổi)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013778
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013779
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐỨC GlÊSU LÀ LỜI CỦA THIÊN CHÚA 7
Bài 1 : Dẫn vào Tân ước  8
Bài 2: Đọc Tin mừng như thế nào?  12
Bài 3: Nước Do thái thời Đức Giêsu   20
Bài đọc thêm: Giêrusalem và đền thờ  23
Bài 4: Dậy men Tin mừng 1 : Con có một tổ quốc  24
PHẦN II: ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA .  29
Bài 5: Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến   30
Bài 6: Chúa Giêsu ở Nazarét: sống mỗi ngày thật đẹp  34
Bài 7: Dậy men Tin mừng 2: sống tốt với hàng xóm láng giềng  38
Bài 8: Đức Giêsu sáng suốt chiến thắng cám dỗ  42
Bài 9: Lên đường theo Chúa  47
Bài 10: Lạy Cha chúng con ở trên trời  51
Bài 11 : Dậy men Tin mừng 3: Theo sát bước chân Thầy  56
Bài 12: Đức Giêsu yêu thương những người yếu đuối  60
Bài 13: Ngài đúng là Đấng phải đến  65
Bài 14: Nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế  69
Bài 15: Sáng suốt nhận định  74
Bài 16: Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?  80
Bài 17: Dậy men Tin mừng 4: Tình bạn  84
Bài 18: Chúa Giêsu bị chống đối  88
Bài 19: Bữa Tiệc Ly và Bí Tích Thánh Thể  93
PHẦN III: ĐỨC GIÊSU CỨU CHUỘC TA 97
Bài 20: Đức Giêsu chết để chiến thắng đau khổ và sự chết  98
Bài 21: Dậy men Tin mừng 5: sống có kỷ luật  102
Bài 22: Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc ta  106
Bài 23: Thiên Chúa giao hòa ta với Ngài  111
Bài 24: Những người bạn của Chúa Giêsu  114
Bài 25: Dậy men Tin mừng 6: Thánh thiện là trong sạch  118
Bài 26: Sống mầu nhiệm Tử Nạn Phục Sinh   124
Bài 27: Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha  128
PHẦN IV: CHÚA GIÊSU DẪN TA VÀO MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA 133
Bài 28: Chúa Giêsu là Thiên Chúa như Chúa Cha  134
Bài 29: Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông Đồ  138
Bài 30: Dậy men Tin mừng 7: Chúa gọi tôi đi tới  143
Bài 31: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con.   147
Bài 32: Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần  151
Nghi thức tuyên xưng đức tin  156
Phụ lục: Bản văn Lời Chúa cho các giờ học  159