Giáo lý Kinh Thánh 1 - Bước đi trong sự thật
Phụ đề: Nghĩ thật - Nói thật - Hành động ngay chính (12 tuổi)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.433 - Giáo dục thanh thiếu niên
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013752
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013753
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP GỠ CON NGƯÒI  7
Bài 1: Thiên Chúa nói với ta* 8
Bài 2: Kinh Thánh, sách ghi lại lịch sử cứu rỗi  12
Bài 3: Kinh Thánh, Lời Thiên Chúa nói với ta  17
Bài 4: Dậy men tin mừng 1: Bước đi trong sự thật  20
Bài 5: Các sách Cựu Ước  24
Bài 6: Thiên Chúa sáng tạo  27
Bài 7: Con người là hình ảnh Thiên Chúa  31
Bài 8: Dậy men tin mừng 2: Lòng biết ơn 35
Bài 9: Sống theo đúng mục đích  38
Bài 10: Loài người không vâng phục Thiên Chúa  42
PHẦN II: DÂN CHÚA SỐNG KINH NGHIỆM GIAO ƯỚC  47
Bài 11: Cụ Abraham, tổ phụ những người tin vào Thiên Chúa  50
Bài đọc thêm: Trời kêu ai nấy dạ  53
Bài 12: Ông Môisen, người của Thiên Chúa   55
Bài 13: Lễ vượt qua và ngày giải thoát  59
Bài 14: Dậy men tin mừng 3: Niềm vui làm con Thiên Chúa  63
Bài 15: Giao ước Sinai  67
Bài 16: Cuộc tôi luyện trong sa mạc  71
Bài 17: Đất hứa  74
Bài 18: Dậy men tin mừng 4: Học để phục vụ hữu hiệu  77
Bài 19: Vua Đavít  80
Bài đọc thêm: Sứ điệp các ngôn sứ  86
Bài 20: Êlia, vị ngôn sứ của lòng nhiệt thành  86
Bài 21: Thiên Chúa huấn luyện dân Ngài trong thời lưu đày  90
PHẦN III: SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ VỚI ANH EM  94
Bài 22: Dậy men tin mừng 5: sống tốt với mọi người  95
Bài 23: Tự do và trách nhiệm  99
Bài 24: Lương tâm và luật Chúa hướng dẫn ta  103
Bài 25: Tội lỗi và ơn Chúa  107
Bài 26: Thờ phượng Thiên Chúa hết lòng  111
Bài 27: Dậy men tin mừng 6: Xây dựng bầu khí gia đình 115
Bài 28: Cầu nguyện là gì ?  120
Bài 29: Cầu nguyện chung: Phụng vụ  124
Bài 30: Các quan hệ xã hội  128
Bài 31: Dậy men tin mừng 7: Dưới mái trường thân yêu. 131
Bài 32: Dọn lòng đón nhận Đấng Cứu Thế  135
Nghi thức tuyên xưng đức tin  139
Phụ lục: Bản văn Lời Chúa cho các giờ học  141