Mười lời - Giáo lý về mười điều răn
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014925
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014926
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích