Mười lời - Giáo lý về mười điều răn
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014925
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014926
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015739
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 19
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô và hội trường thánh Phaolô VI
Lời giới thiệu 3
Thứ 4, ngày 10.06.2018 8
Thứ 4, ngày 20.06.2018 16
Thứ 4, ngày 27.06.2018 24
Thứ 4, ngày 01.08.2018 32
Thứ 4, ngày 08.08.2018 42
Thứ 4, ngày 22.08.2018 48
Thứ 4, ngày 05.09.2018 56
Thứ 4, ngày 12.08.2018 64
Thứ 4, ngày 19.09.2018 72
Thứ 4, ngày 10.10.2018 80
Thứ 4, ngày 17.10.2018 88
Thứ 4, ngày 24.10.2018 96
Thứ 4, ngày 31.10.2018 102
Thứ 4, ngày 07.11.2018 108
Thứ 4, ngày 14.11.2018 114
Thứ 4, ngày 21.11.2018 120
Thứ 4, ngày 28.11.2018 128