Một lối nhìn mới về luân lý
Nguyên tác: Croive IV
Tác giả: Lm. Théodule Rey - Mermet, CSsR
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000254
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000255
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000862
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001509
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001510
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001511
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003021
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004769
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Luân lý và giới trẻ 9
I. Giới trẻ ngày nay và luân lý 9
II. Nếu luân lý không sụp đổ 12
III. Còn bạn, bạn nói bạn là ai? 17
IV. Một nền giáo dục luân lý lành mạnh 18
Chương II. Một nền luân lý cho mọi người 22
I. Những nền tảng luân lý 22
II. Luân lý thế tục hay luân lý Kitô giáo 27
III. Luân lý thì đồng ý nhưng vụ luân lý thì không 32
IV. Sự bi đát của luân lý 35
Chương III: Một luân lý đang tìm kiếm 40
I. Luân lý hôm qua và hôm nay 40
II. Tìm lại những con đường kinh nghiệm 47
III. Luật tăng trưởng 52
IV. Lề luật hay tình yêu 56
Chương IV: Những luật để yêu 58
I. Lề luật cũ 58
II. Luật tự nhiên 63
III. Luật của Chúa Kitô 66
IV. Các luật lệ nhân loại 69
Chương V: Tội là từ chối yêu mến 74
I. Ý thức về tội 74
II. Ý niệm về tội trong Kinh thánh Cựu ước 79
III. Khái niệm về tội trong Tân ước 82
IV. Tội trọng tội nhẹ 85
Chương VI: "Không có thần nào khác ngoài Ta ra" 90
I. Một hay mười? 90
II. "Ta là Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã kéo ngươi ra khỏi cảnh nô lệ" 93
III. Ngươi sẽ không có 98
IV. Không có những thần khác trước nhan Ta 100
V. Thờ phượng và cầu nguyện 103
Chương VII: "Không được tạc hình tượng" 106
I. "Ngươi sẽ không tạc tượng thần" 106
II. Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ 109
III. Những kẻ tạc tượng ảnh giả về Thiên Chúa 112
IV. Con người hình ảnh của Thiên Chúa 118
Chương VIII: "Danh của Thiên Chúa ngươi" 123
I. Đó chỉ là một thói quen 123
II. Danh Thiên Chúa 125
III. Sử dụng và lạm dụng danh Chúa 129
IV. Thề và bội phản 132
V. Từ bất kính đến lộng ngôn 135
VI. Nguyện danh Cha cả sáng 139
Chương IX: Hãy giữ ngày thứ bảy 141
I. Ngày thứ bảy 141
II. Nhường lời cho lịch sử 145
III. Họ bị bắt buộc phải đi lễ 153
Chương X: Hãy kính trọng cha mẹ ngươi 157
I. Từ bản luật thứ nhất đến bản luật thứ nhì 157
II. Cha mẹ và các trại già 163
III. Quyền bính và vâng phục 169
Chương XI: Chớ giết người 175
I. Ngươi sẽ không giết người 175
II. Phá thai, giết trẻ em 181
III. Kỹ thuật làm chết êm dịu đang ở trong nhà của chúng ta 190
Chương XII: Chớ giết người 193
I. Chiến tranh... không bao giờ còn là chiến tranh nữa 193
II. Tuyệt đối nói không với chiến tranh 196
III. Nên hay không nên dùng lực lượng cản ngăn 198
IV. Đạt tới hòa bình 200
V. Hòa bình khởi sự từ trong nhà 204
Chương XIII: Chớ giết người "Tôn trọng sự sống của con người" 206
I. Án tử hình 206
II. Những kẻ lái xe chết người 210
III. Những thủ thuật trị liệu 212
IV. Những thủ thuật di truyền 216
Chương XIV: Chớ ngoại tình. Hôn nhân - Mầu nhiệm cao cả 222
I. "Ngươi sẽ không mê dâm dục" 222
II. Hôn nhân cao cả đến thế! Quá cao cả! 224
III. Hôn nhân suốt cuộc đời, một thách đố 228
IV. Những người ly hôn đã tái hôn 236
Chương XV: Chớ ngoại tình. Những vấn đề giới tính 241
I. Kế hoạch sinh sản 241
II. Hôn nhân sụp đổ 251
III. Thủ dâm 254
IV. Đồng tính luyến ái 256
Chương XVI: "Chớ bắt cóc người" 258
I. Một lời để bênh vực tự do 258
II. Từ chế độ nô lệ đến thế giới thứ ba 262
III. Bắt người và tra tấn 266
IV. Những nô lệ của nạn mại dâm 258
Chương XVII: Chớ làm chứng gian 272
I. Từ chứng gian đến nói dối 272
II. Chớ làm chứng gian tố cáo đồng loại ngươi 274
III. Satan đã lấp đầy lòng ngươi khiến ngươi thành người nói dối 278
IV. Nói sự thật với đồng loại 280
Chương XVIII. Ngươi sẽ không ham muốn 284
I. Ngươi sẽ không ham muốn của cải của đồng loại ngươi 284
II. Quyền sở hữu 287
III. Tôi không giết người, không trộm cắp 291
IV. Tiền bạc 293
Chương XIX: Từ thập giới đến các mối phúc thật 297
I. Từ Môsê đến Chúa Giêsu 297
II. Phúc cho các ngươi, những kẻ nghèo khó 299
III. Phúc cho những kẻ hiền lành 300
IV. Phúc cho kẻ ưu phiền 302
V. Phúc cho những kẻ đói khát 303
VI. Phúc cho những người biết xót thương 304
VII. Phúc cho kẻ có lòng trong sạch 305
VIII. Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình 306
IX. Phúc cho những kẻ bắt bớ vì sự công chính 307
X. Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì Đức Kitô 308
XI. Phúc thật! Phúc thật! 309
Chương XX. Hãy trung thành với lương tâm bạn 310
I. Trên hết các luật 310
II. Lương tâm trong Hội thánh 313
III. Lương tâm rập khuôn hay lương tâm sáng tạo 316
IV. Lương tâm ngái ngủ, lương tâm say sưa 320
Chương XXI. Những phương thế lớn của cầu nguyện 323
I. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện 323
II. Lời kinh xin ơn 326
III. Phương thế lớn của lời cầu nguyện 329