Les Dix Commandements de Dieu
Tác giả: Tihamer Toth
Ký hiệu tác giả: TO-T
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011846
Nhà xuất bản: Sixième édition
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 19
Số trang: 392
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích