Luân lý Kitô giáo qua mười điều răn
Tác giả: Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 241.2 - Lề luật và nền tảng luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007196
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007533
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013135
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
CHƯƠNG I: ĐIỀU RĂN THỨ IV: THẢO KÍNH CHA MẸ  
1. Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa 9
Bản chất tự nhiên của gia đình 10
Gia đình Kitô giáo 17
2. Gia đình và xã hội 22
3. Bổn phận của các phần tử trong gia đình 28
Bổn phận của con cái đối với cha mẹ 29
- Hiếu thảo nói chung 30
- Yêu mến và biết ơn 32
- Tôn kính 35
- Vâng phục 39
Bổn phận của anh chị em đối với nhau 45
Bổn phận của cha mẹ đối với con cái 49
- Yêu thương 50
- Nuôi dưỡng và chăm sóc 52
- Giáo dục 53
Bổn phận vợ chồng đối với nhau 65
Các bổn phận gia đình nới rộng 69
- Các bổn phận giữa chủ nhà và gia đình 69
- Các bổn phận giữa thầy dạy và học trò 71
4. Bổn phận của các phần tử trong một quốc gia 73
Nguồn gốc và bản chất của quốc gia và chính quyền 73
Bổn phận của chính quyền 79
- Lập pháp, hành pháp và tư pháp 82
- Bảo đảm an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội và điều kiện y tế 86
- Chăm sóc các giá trị văn hóa và đạo đức 87
Bổn phận của công dân 89
- Bổn phận đối với đất nước 89
- Bổn phận đối với chính quyền 94
CHƯƠNG II: ĐIỀU RĂN THỨ V: CHỚ GIẾT NGƯỜI  
1. Điều răn thứ V trong thực trạng thế giới hiện nay 102
2. Tôn trọng sự sống con người 110
Quan niệm Kitô giáo về sự sống 111
- Sự sống là một hồng ân của Thiên Chúa 111
- Sự sống là một điều thánh thiêng 113
- Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ thể của sự sống 115
Những tội nghịch với sự sống 116
- Báo thù 116
+ Luật báo thù trong Cựu Ước 117
+ Giáo huấn của Tân Ước 118
- Tội sát nhân nói chung 120
+ Giết người trực tiếp 121
+ Giết người gián tiếp 123
+ Ngộ sát 125
- Tội phá thai 126
+ Phải tôn trọng sự sống con người ngay từ lúc thụ thai 127
+ Định nghĩa phá thai 128
+ Nguyên tắc luân lý 133
- Tội giết người cách êm dịu 141
+ Giết người cách êm dịu là thế nào? 142
+ Nguyên tắc luân lý 144
- Tội tự sát 148
+ Không được tự sát, tại sao? 149
+ Việc tự sát và trách nhiệm cá nhân 152
- Quyền và bổn phận tự vệ 157
+ Tự vệ trên bình diện cá nhân 158
+ Tự vệ trên bình diện tập thể 163
3. Tôn trọng sức khỏe và sự toàn vẹn thân thể của con người 168
Tôn trọng sức khỏe 168
- Quan niệm Kitô giáo về sức khỏe và bệnh tật 169
+ Sức khỏe thể lý 170
+ Sức khỏe tinh thần 173
- Tôn trọng sức khỏe thể lý 175
+ Bổn phận dinh dưỡng 177
+ Ăn mặc và cư trú 178
+ Giải trí và thể thao 179
+ Tránh các chất kích thích có hại 180
+ Bổn phận điều trị bệnh tật 182
- Tôn trọng sức khỏe tinh thần 184
Tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể 192
- Quan niệm Kitô giáo về thân xác con người 192
- Cấm tra tấn 198
- Cấm hủy hoại thân thể 200
Tôn trọng con người và việc nghiên cứu khoa học 205
- Nguyên tắc chung 206
- Thí nghiệm điều trị 208
- Thí nghiệm nhằm nghiên cứu khoa học 210
Tôn trọng người chết 213
4. Bảo vệ hòa bình 214
Bổn phận xây dựng và bảo vệ hòa bình 214
Xa lánh chiến tranh 219
- Ác tính của chiến tranh 220
- Chiến tranh tự vệ chính đáng 222
- Bổn phận luân lý trong chiến tranh 226
- Chạy đua vũ trang, sản xuất và buôn bán vũ khí 228
CHƯƠNG III: ĐIỀU RĂN THỨ VI VÀ THỨ IX: CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC; CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI  
1. Tính dục con người theo quan niệm Kitô giáo 232
Bản chất, cơ cấu và sự phát triển tính dục nơi con người 232
- Bản chất 232
- Cơ cấu 236
- Sự phát triển tính dục 240
Giá trị tính dục 240
- Giá trị của tính dục theo Thánh Kinh 240
- Cái nhìn của truyền thống luân lý Kitô giáo 242
Mục đích của tính dục 247
Vấn đề giáo dục giới tính 253
Vai trò của luân lý tính dục 259
2. Đức khiết tịnh Kitô giáo 264
Bản chất của đức khiết tịnh Kitô giáo nói chung 265
Những các sống khiết tịnh 272
- Đức khiết tịnh của tuổi trẻ 272
- Đức khiết tịnh trong thời kỳ đính hôn 274
- Đức khiết tịnh trong đời sống hôn nhân 277
- Đức khiết tịnh trong đời sống thánh hiến 284
Vấn đề giáo dục đức khiết tịnh 288
- Những nguyên tắc nền tảng 289
- Vai trò gia đình và xã hội 292
- Giáo dục đức khiết tịnh theo từng lữa tuổi 294
- Đức đoan trang: tiền đồn của đức khiết tịnh 297
3. Những tội về tính dục  302
Tội về tính dục nói chung 302
- Bản chất 302
- Luân lý tính  304
- Vấn đề qui trách  308
Những tội thuộc điều răn thứ VI  309
- Những tội xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân 309
Ngoại tình 309
Ly dị 312
Ngừa thai 315
Đa thê  320
Loạn luân  322
Tự do sổng chung 325
- Những tội nghịch đức khiết tịnh khác 326
Gian dâm 327
Mại dâm 329
Hiếp dâm 330
Thủ dâm 331
Loạn dâm đồng giới và các hình thức lệch lạc khác 335
Sản xuất, phổ biến phim ảnh và sách báo khiêu dâm 339
Những tội thuộc điều răn thứ IX 340
Những tội nghịch đức khiết tịnh trong tâm trí  341
Những tư tưởng khiếm nhã  341
Những tư tưởng ô uế  342
Những tội nghịch đức đoan trang 345
Nói hoặc nghe lời tục tĩu và chuyện dâm ô 346
Đọc sách báo hoặc xem phim ảnh khiêu dâm 346
Nhìn ngắm thân thể 347
Sờ mó đụng chạm 348
Ăn mặc khiếm nhã  349
CHƯƠNG IV  
ĐIÊU RĂN THỨ VII VÀ THỨ X CHỞ LẢ Y CỦA NGƯỜI - CHÓ THAM CỦA NGƯỜI  
1.  Quyền chung hưởng của cải trần thế 353
Ý nghĩa và giá trị của tài sản vật chất theo Thánh Kinh 353
Mục tiêu phổ quát của tài sản trần thế  358
2.  Quyền sở hữu  361
Khái niệm  362
Tính chính đáng của quyền sở hữu 365
Những phương thế thủ đắc quyền sở hữu 370
Lao động và góp phần 370
Chiếm hữu  372
 Phụ thêm 375
Họp đồng 376
Biếu tặng  380
Thừa kế  381
Thời hiệu 383
Những bổn phận luân lý đi liền với quyền sở hữu 385
Thực thi quyền sở hữu như một người quản lý 386
Những bổn phận xã hội đổi với của cải  387
Tôn trọng quyền sở hữu của kẻ khác  390
Sống tinh thần nghèo khó theo Tin Mừng  391
Việc quốc hữu hóa và cải cách ruộng đất  392
Những tội liên quan đến việc sử dụng tài sản của chính mình 395
Tội hà tiện  395
Tội phung phí 398
Những tội liên quan đến quyền sở hữu của người khác 398