Prendre part au concile
Phụ đề: Choix de textes du pape et des évêques
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012406
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích