Euntes docete commenttaria urbaniana
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011620
Nhà xuất bản: Universitas de propaganda fide
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 24
Số trang: 569
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích