Lettres de la mère Agnès Arnauld, abbesse de Port-Royal
Phụ đề: Avec une introduction par M. P. Faugère
Tác giả: P. Faugère
Ký hiệu tác giả: FA-P
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004159
Nhà xuất bản: Benjamin Duprat, Paris
Năm xuất bản: 1858
Khổ sách: 22
Số trang: 528
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích