Évêque, roi des Brigands
Tác giả: Henry Pineau
Ký hiệu tác giả: PI-H
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011844
Nhà xuất bản: Pères Blancs
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích