Jean XXIII, curé du monde
Tác giả: Pietro Ambrogiani
Ký hiệu tác giả: AM-P
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004162
Nhà xuất bản: Le livre contemporain, Paris
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích