Comment le Pape gouverne L'église
Tác giả: Edward L. Heston, CSC.
Ký hiệu tác giả: HE-E
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011394
Nhà xuất bản: Montréal
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích