Dialogues avec Paul VI
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004418
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 416
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích