The Thought of Benedict XVI
Phụ đề: An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger
Tác giả: Aidan Nichols, OP
Ký hiệu tác giả: NI-A
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008670
Nhà xuất bản: Burns & Oates
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 338
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích