Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Các Chúa nhật năm C - Mùa Vọng và Giáng sinh
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001025
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 3
MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 27
MÙA QUANH NĂM 71