Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể
Phụ đề: Mùa Vọng và Giáng Sinh - Mùa Chay và Phục Sinh
Tác giả: Lm. P. Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000446
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 5
MÙA VỌNG 7
Thứ hai tuần I mùa vọng 9
Thứ ba tuần I mùa vọng 12
Thứ tư tuần I mùa vọng 15
Thứ năm tuần I mùa vọng 18
Thứ sáu tuần I mùa vọng 21
Thứ bảy tuần I mùa vọng 24
Thứ hai tuần II mùa vọng 27
Thứ ba tuần II mùa vọng 30
Thứ tư tuần II mùa vọng 33
Thứ năm tuần II mùa vọng 35
Thứ sáu tuần II mùa vọng 38
Thứ bảy tuần II mùa vọng 41
Thứ hai tuần III mùa vọng 44
Thứ ba tuần III mùa vọng 47
Thứ tư tuần III mùa vọng 50
Thứ năm tuần III mùa vọng 53
Thứ sáu tuần III mùa vọng 56
Ngày 17 tháng 12 59
Ngày 18 tháng 12 62
Ngày 19 tháng 12 65
Ngày 20 tháng 12 68
Ngày 21 tháng 12 71
Ngày 22 tháng 12 74
Ngày 23 tháng 12 77
Ngày 24 tháng 12 80
MÙA GIÁNG SINH 83
Ngày 25 tháng 12 85
Ngày 26 tháng 12 91
Ngày 27 tháng 12 94
Ngày 28 tháng 12 97
Ngày 29 tháng 12 100
Ngày 30 tháng 12 103
Ngày 31 tháng 12 106
Ngày 1 tháng 1 Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa 109
Thứ hai tuần II sau lễ Giáng sinh 112
Thứ ba tuần II sau lễ Giáng sinh 115
Thứ tư tuần II sau lễ Giáng sinh 118
Thứ năm tuần II sau lễ Giáng sinh 121
Thứ sáu tuần II sau lễ Giáng sinh 124
Thứ bảy tuần II sau lễ Giáng sinh 127
Thứ hai sau lễ Hiển linh 130
Thứ ba sau lễ Hiển linh 133
Thứ tư sau lễ Hiển linh 136
Thứ năm sau lễ Hiển linh 139
Thứ sáu sau lễ Hiển linh 142
Thứ bảy sau lễ Hiển linh 145
MÙA CHAY 149
Thứ tư lễ tro 151
Thứ năm sau lễ tro 155
Thứ sáu sau lễ tro 158
Thứ bảy sau lễ tro 161
Thứ hai tuần lễ 1 mùa chay 164
Thứ ba tuần lễ 1 mùa chay 168
Thứ tư tuần lễ 1 mùa chay 171
Thứ năm tuần lễ 1 mùa chay 174
Thứ sáu tuần lễ 1 mùa chay  177
Thứ bảy tuần lễ 1 mùa chay  180
Thứ hai tuần lễ 2 mùa chay 183
Thứ ba tuần lễ 2 mùa chay 186
Thứ tư tuần lễ 2 mùa chay 189
Thứ năm tuần lễ 2 mùa chay 192
Thứ sáu tuần lễ 2 mùa chay 196
Thứ bảy tuần lễ 2 mùa chay 199
Thứ hai tuần lễ 3 mùa chay 203
Thứ ba tuần lễ 3 mùa chay 206
Thứ tư tuần lễ 3 mùa chay 210
Thứ năm tuần lễ 3 mùa chay 213
Thứ sáu tuần lễ 3 mùa chay 216
Thứ bảy tuần lễ 3 mùa chay 219
Thứ hai tuần lễ 4 mùa chay 222
Thứ ba tuần lễ 4 mùa chay 225
Thứ tư tuần lễ 4 mùa chay 228
Thứ năm tuần lễ 4 mùa chay 231
Thứ sáu tuần lễ 4 mùa chay 234
Thứ bảy tuần lễ 4 mùa chay 237
Thứ hai tuần lễ 5 mùa chay 240
Thứ ba tuần lễ 5 mùa chay 244
Thứ tư tuần lễ 5 mùa chay 247
Thứ năm tuần lễ 5 mùa chay 250
Thứ sáu tuần lễ 5 mùa chay 253
Thứ bảy tuần lễ 5 mùa chay 256
Thứ hai tuần thánh  259
Thứ ba tuần thánh  262
Thứ tư tuần thánh  265
Thứ năm tuần thánh  268
Thứ sáu tuần thánh  271
Thứ bảy tuần thánh  274
MÙA PHỤC SINH 279
Ngày thứ 2 tuần bát nhật Phục sinh 281
Ngày thứ 3 tuần bát nhật Phục sinh 284
Ngày thứ 4 tuần bát nhật Phục sinh 287
Ngày thứ 5 tuần bát nhật Phục sinh 291
Ngày thứ 6 tuần bát nhật Phục sinh 294
Ngày thứ 7 tuần bát nhật Phục sinh 297
Ngày 2 tuần 2 Phục sinh 300
Ngày 3 tuần 2 Phục sinh 303
Ngày 4 tuần 2 Phục sinh 306
Ngày 5 tuần 2 Phục sinh 309
Ngày 6 tuần 2 Phục sinh 312
Ngày 7 tuần 2 Phục sinh 315
Ngày 2 tuần 3 Phục sinh 318
Ngày 3 tuần 3 Phục sinh 321
Ngày 4 tuần 3 Phục sinh 324
Ngày 5 tuần 3 Phục sinh 327
Ngày 6 tuần 3 Phục sinh 330
Ngày 7 tuần 3 Phục sinh 333
Ngày 2 tuần 4 Phục sinh 336
Ngày 3 tuần 4 Phục sinh 339
Ngày 4 tuần 4 Phục sinh 342
Ngày 5 tuần 4 Phục sinh 345
Ngày 6 tuần 4 Phục sinh 348
Ngày 7 tuần 4 Phục sinh 351
Ngày 2 tuần 5 Phục sinh 354
Ngày 3 tuần 5 Phục sinh 357
Ngày 4 tuần 5 Phục sinh 360
Ngày 5 tuần 5 Phục sinh 363
Ngày 6 tuần 5 Phục sinh 366
Ngày 7 tuần 5 Phục sinh 369
Ngày 2 tuần 6 Phục sinh 372
Ngày 3 tuần 6 Phục sinh 375
Ngày 4 tuần 6 Phục sinh 378
Ngày 5 tuần 6 Phục sinh 381
Ngày 6 tuần 6 Phục sinh 384
Ngày 7 tuần 6 Phục sinh 387
Ngày 2 tuần 7 Phục sinh 390
Ngày 3 tuần 7 Phục sinh 393
Ngày 4 tuần 7 Phục sinh 396
Ngày 5 tuần 7 Phục sinh 399
Ngày 6 tuần 7 Phục sinh 402
Ngày 7 tuần 7 Phục sinh 405
Mục lục 408