Đối thoại với Thiên Chúa. Mùa Vọng - Giáng sinh
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày. Mùa Vọng - Giáng sinh
Nguyên tác: In Conversation with God
Tác giả: Francis Fernandez
Ký hiệu tác giả: FE-F
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 519
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007006
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 519
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014767
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 519
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Mùa Vọng: Mong Chờ Thiên Chúa 7
2. Chuẩn bị đón tiếp Chúa Giêsu 17
3. Đấng Cứu Thế: Vua bình an 27
4. Chúa Cứu Thế đầy lòng xót thương 37
5. Ta đến để thi hành ý muốn của Cha 47
6. Gia tăng lòng tin 58
7. Vị Mục Tử Nhân Lành mà các Ngôn sứ đã loan báo 68
8. Vị Tiền Hô - dọn đường Chúa đi 78
9. Tính Tông Đồ của Bí tích Giải tội 88
10. Tội của chúng ta và việc xưng tội 98
11. Con đường hiền hòa 108
12. Bắt đầu lại 118
13. Tình trạng hâm hâm và tình yêu của Thiên Chúa 128
14. Kiểm điểm nội tâm 137
15. Niềm vui của Mùa vọng 147
16. Tâm hồn thanh sạch 157
17. Chúa Giêsu là ai? 166
18. Các dấu chỉ 175
19. Canh thức chờ Chúa đến 184
20. Chúa đến lần thứ hai 193
21. Mùa vọng là thời gian hy vọng 202
Giáng Sinh: bên thánh Giuse 215
23. Đức Trinh Khiết của Mẹ Maria: đức Khiết tịnh của chúng ta 225
24.Thơ ấu Thiêng liêng 234
25. Ơn gọi của Đức Maria - Ơn gọi của chúng ta 244
26. Quảng đại và tinh thần phục vụ 253
27. Kinh Magnificat: lòng khiêm nhường của Đức Maria 263
28. Sự từ bỏ và khó nghèo theo Kitô giáo 272
29. Mong chờ Đức Giêsu 281
30. Chiêm niệm Chúa Giêsu 291
31. Lễ Thánh Gia 302
32. Thánh Têphanô - Vị Tử Đạo tiên khởi 311
33. Thánh Gioan, Tông đồ kiêm tác giả Tin Mừng - Người môn đệ Chúa Giêsu yêu 321
34. Các Thánh Anh Hài Tử đạo 330
35. Kiến tạo một thế giới công bình hơn 340
36. Đừng sợ hãi 349
37. Đền bù thời gian đã mất 359
38. Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta 368
39. Tư cách Con Thiên Chúa 378
40. Khẩn cầu Chúa Cứu Thế 387
41. Tiên tri Simêion 396
42. Sự tự nhiên và đơn sơ 406
43. Lòng tin của các Đạo sĩ 415
44. Ba Vua Thờ Lạy Chúa 425
45. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Các nhân đức của Thánh Giuse 435
46. Cuộc sống ở Nadarét - lao động 444
47. Tìm kiếm Đức Giêsu 453
48. Đức Giêsu, Thầy dạy của chúng ta 462
49. Sự Vâng phục của Đức Giêsu - sự vâng phục vủa chúng ta 472
50. Đức Giêsu lớn không 481
51. Chúa Giêsu chịu phép Rửa - Bí tích Rửa tội của chúng ta 490