Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Mùa vọng và Giáng sinh
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001022
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TUẦN 1 MÙA VỌNG 3
TUẦN 2 MÙA VỌNG 22
TUẦN 3 MÙA VỌNG 39
TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH 52