Khi Thiên Chúa đến với con người
Phụ đề: Suy niệm mùa Vọng và Giáng sinh
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000761
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004927
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005151
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: SUY NIỆM MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH  
I. SUY NIỆM MÙA VỌNG  
1. Ý nghĩa từ "Mùa vọng" 13
2. Mùa vọng: Mùa chờ đợi, suy tư và hy vọng 15
3. Mùa vọng: Tầm quan trọng của việc Chúa Kitô đến 16
4. Mùa vọng với sứ điệp công bình 19
5. Mùa vọng: Mùa phản biệt và hy vọng 22
6. Mùa vọng: Mùa trông chờ Chúa đến 25
7. Mùa vọng: "Lạy Chúa, xin hãy đến!" 28
8. Mùa vọng: Mùa được ưa thích nhất 35
9. Mùa vọng: Đưa nước Thiên Chúa đến gần hơn 41
10. Mùa vọng: Mùa suy niệm và cầu nguyện 45
11. Mùa vọng: Mùa tỉnh thức 49
12. Mùa vọng: Nhắc nhở chúng ta về các việc còn phải làm 52
13. Mùa vọng: Mùa gõ cửa lòng chúng ta 56
14. Mùa vọng: Đừng để Chúa bị thất vọng 60
15. Mùa vọng: Thời giờ sám hối 66
II. SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH 69
1. Thánh lễ nửa đêm 1991 tại đền thờ thánh Phêrô Rôma. Do Đức Gioan Phaolô II chủ sự giảng 71
2. Câu chuyện Giáng sinh theo bốn sách Tin mừng 80
3. Mùa Giáng sinh: Thiên Chúa trao ban cho thế giới một gương mẫu tuyệt vời 84
4. Niềm vui Giáng sinh 88
5. Tính cách siêu thời gian của biến cố Đức Giêsu Giáng sinh 91
6. Lễ Giáng sinh: Chiều kích khổ đau 95
7. Mùa Giáng sinh: Tin mừng được đưa ra chia sẻ 99
8. Ngôi lời đã trở thành huyết nhục 103
9. Nhập thể 107
10. Khi Thiên Chúa đến với con người 111
11. Lễ Hiển Linh 115
III. PHỤ TRƯƠNG 119
1. Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 121
2. Lễ kính Thánh Gia thất 124
3. Lễ các Thánh Anh Hài 128
4. Nhà đạo sĩ thứ tư 132
5. Diễn kịch lễ "Ba vua" 138
PHẦN II: CÁC ĐỀ TÀI SUY NIỆM MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH  
I. MÙA VỌNG 145
1. Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng (29.11.1992) 147
2. Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng 149
3. Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng 153
4. Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng 154
5. Ý nghĩa câu tiền xướng: Em-ma-nu-en 156
6. Màu tím, màu của Mùa Vọng 161
II. MÙA GIÁNG SINH 165
1. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Gioan Phaolô II  167
2.Ý nghĩa Lễ Giáng sinh 175
3. Mầu nhiệm Giáng sinh 178
4. Tin vui của ngày lễ Giáng sinh 181
5. Ngôi Lời đã thành xác phàm 186
6. Vai trò của Đức Maria: Mẹ Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Giáng sinh 192
7. Thánh Gioan và mầu nhiệm Giáng sinh 196
8. Kể truyện dịp lễ Giáng sinh truyện một ông vua 198