Suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể
Phụ đề: Mùa vọng - Giáng Sinh
Tác giả: Lm. P. Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 242.33 - Mùa vọng và Giáng sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000433
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích