Quatre essais sur l'Esprit dans sa condition charnelle
Tác giả: Jacques Maritain
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011481
Nhà xuất bản: Editions Alsatia
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012776
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích