Chúa Thánh Thần
Phụ đề: Một dạng tổng lược thần học về Chúa Thánh Thần
Tác giả: Felipe Gómez Ngô Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007514
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007559
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010282
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Thần Khí học 7
II. Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh 17
III. Nguồn gốc Giáo lý về Chúa Thánh Thần 45
IV. Thần học về Chúa Thánh Thần 65
V. Thần Khí với Giáo hội 115
VI. Thần Khí với đời sống thiêng liêng 158
VII. Thần khí trong thế giới 231
Kết luận 261
Thư mục về Thần Khí học 263