Thần học Chúa Thánh Thần
Nguyên tác: L'Esprit Saint De Dieu
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
Dịch giả: Kim Ngân, Thiên Hựu
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007732
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007733
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010129
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương I: Không thể diễn tả những thân giao 9
Chương II: Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa 23
I. Chúa Thánh Thần của quyền năng 2
II. Chúa Thánh Thấn của vinh quang 29
III. Chúa Thánh Thần của sự thánh thiện 34
IV. Chúa Thánh Thần của tình yêu 38
V. Chúa Thánh Thần của sự sống  42
VI. Nội giới tính Thiên Chúa trong sự phun trào 47
VII. Tác nhân của lịch sử 51
VIII. Vào lúc khởi đầu và ở đỉnh cao 55
IX. Quà tặng của thời cánh chung 59
Chương III: Chúa Thánh Thần của Đức Kitô 63
I. Chúa Giêsu, người đàn ông của Chúa Thánh Thần 64
II. Chúa Kitô và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần 69
III. Đấng Cứu Thế trong Chúa Thánh Thần 76
IV. Chúa Kitô-Chúa Thánh Thần 90
V. Được sai đi trong Chúa Thánh Thần 99
VI. Nguồn mạch của Chúa Thánh Thần 104
VII. Chúa Thánh Thần, chứng nhân của Chúa Giêsu 115
Chương IV: Chúa Thánh Thần của Đức Kitô trong Giáo Hội 123
I. Chúa Thánh Thần ở cội nguồn của Giáo Hội 124
II. Chúa Thánh Thần được trao ban cho Giáo Hội 139
III. Giáo Hội tông truyền  167
IV. Chúa Thánh Thần và các bí tích của Giáo Hội 184
V. Sống theo Chúa Thánh Thần 212
VI. Chiên thắng của Chúa Thánh Thần 242
Chương V: Chúa Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con 259
I. Chúa Thánh Thần, một ngôi vị 262
II. Chúa Thánh Thần của Chúa Cha 267
III. Chúa Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con 272
IV. Ở nơi kết thúc và khởi đầu 278
V. Một Thiên Chúa duy nhất trong Chúa Thánh Thần 288
VI. Vai trò làm mẹ của Chúa Thánh Thần 293
VII. Chúa Thánh Thần, sự khiêm tốn của Thiên Chúa 304
Kết Luận 308