Thánh Thần
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000158
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000159
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000833
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004856
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010328
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Thực tại Thánh Thần 11
1.Nhân loại chưa được cứu độ? 12
2.Thánh Thần, thực tại của Tân Ước 14
Chương hai: Từ muôn thuở, Thiên Chúa muốn cứu độ con người 24
Chương ba: Tác động của ân sủng trong việc công chính hóa tội nhân 33
1.Công chính hóa theo chứng từ của Thánh Kinh 34
2.Bất đồng giữa Công giáo và Tin lành 41
3.Giáo lý công giáo về công chính hóa và thánh hóa 45
4.Một thỏa hiệp về công chính hóa 59
Chương bốn: Ân sủng, khởi đầu và hoàn tất công trình sáng tạo mới 63
1.Con người mới 63
2.Thế giới được đổi mới 72