Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo hội
Phụ đề: Các tài liệu ở Malines
Tác giả: HY. L.J. Suenens
Ký hiệu tác giả: SU-L
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008476
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CUỐN I: MỘT LỄ HIỆN XUỐNG MỚI
CUỐN II: CÁC TÀI LIỆU MALINES SỐ 1 VÀ 2
PHẦN 1: CANH TÂN ĐOÀN SỦNG
Dẫn nhập
Chương I: Canh tân và đoàn sủng
1. Khai sinh và phát triển
2. Bối cảnh của Giáo hội
Chương II: Nền tảng thần học
1. Sự sống Ba Ngôi và kinh nghiệp Kitô giáo
2. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần
3. Giáo hội và Chúa Thánh Thần
4. Cơ cấu đoàn sủng của Giáo hội
5. Đi vào cuộc sống Kitô giáo
6. Các ơn Chúa Thánh Thần và khai tâm Kitô giáo
7. Đức tin và cảm nghiệm
Chương III: Những lãnh vực chuyên biệt suy xét cẩn thận
1. Bối cảnh thần học – văn hóa
2. Những vấn đề từ ngữ
3. Làm thế nào để xác định nội dung “Canh tân”?
4. Suy xét cẩn thận
Chương IV: Những vấn đề cần thẩm định
1. Chủ trương ưu việt?
2. Quá nhấn mạnh đến cảm tính?
3. Đề cao quá mức ơn nói tiếng lạ?
4. Nhắm mắt lao đầu vào công cuộc dấn thân trần thế?
5. Một lối canh tân nhập cảng từ đạo Tin Lành?
6. Chủ trương bảo căn dựa vào Kinh Thánh?
Chương V: Những định hướng mục vụ
1. Cơ cấu và tổ chức
2. Chiều kích đại kết
3. Tác động đoàn sủng của Thánh Thần
4. Ơn nói tiếng lạ
5. Ơn tiên tri
6. Cứu chữa khỏi sự dữ
7. Đặt tay
Kết luận
PHẦN 2: ĐẠI KẾT VÀ CANH TÂN
Chương I: Trào lưu đại kết
1. Lịch sử và thời sự
Hai tác động của Thánh Thần – Trào lưu đại kết – Đại kết và Rôma – Sát nhập và đồng qui- Tình trạng khẩn cấp của đại kết.
2. Mục tiêu của đại kết
Phải hiểu “hiệp nhất” như thế nào cho đúng? – Tại sao phải có một mối hiệp nhất hữu hình? – Phải hiểu “Giáo hội Chúa Giêsu-Kitô” như thế nào?
Chương II: Trào lưu đại kết
1. Nguồn gốc đại kết của Canh tân đoàn sủng 
2. Những hình thức khác nhau 
3. Đặc tính và tầm vóc đại kết của Canh tân
Chương III: Nơi hội tụ: Hiệp thông trong Chúa Thánh Thần
1. Chúa Thánh Thần, sự sống của Giáo hội
2. Chúa Thánh Thần nơi kinh nghiệp cuộc sống cá nhân
3. Chúa Thánh Thần trong những biểu lộ của Ngài 
Sự khác biệt và bổ sung trong các đoàn sủng – Các đoàn sủng và các định chế - Mối tương tác sống động giữa đoàn sủng và định chế
Chương IV: Những điều kiện của Đại kết chân thật
1. Kết nhập vào mầu nhiệm Giáo hội
2. Giáo hội như là mầu nhiệm
3. Giáo hội, mầu nhiệm bí tích
Chương V: Những điều kiện của Canh tân chân thật
1. Cần phải phân tích trong tinh thần kiểm thảo
2. Tình trạng mập mờ về từ ngữ
3. Truyền thống sống động và Lời Chúa
4. Vai trò hiền mẫu của Giáo hội và suy xét của trí khôn con người
5. Thẩm định các đoàn sủng cá biệt
Chương VI: Định hướng mục vụ tổng quát
1. Tự do lương tâm
2. Dụ dỗ kết nạp tôn giáo, vi phạm tự do lương tâm
Chương VII: Định hướng mục vụ cá biệt
1. Những chuẩn mực của Giáo hội
2. Những chỉ dẫn mục vụ cá biệt
Các nhóm cầu nguyện trong khuôn khổ công giáo – Các nhóm đại kết – Các cộng đoàn đại kết – Các nhóm và các sinh hoạt không nêu tên công giáo – Các nhà xuất bản và tài liệu đại kết của Canh Tân – Các buổi thuyết trình và hội nghị đại kết – các nhóm làm việc chung – cùng nhau đối diện với thế giới
Chương VIII: Tình thần đại kết, niềm hi vọng chung của chúng ta
1. Đại kết tinh thần
2. Đại kết như một sự đồng cảm
3. Đại kết tinh thần và cầu nguyện
4. Đại kết và dân Kitô giáo
5. Đại kết của tình bằng hữu
6. Nơi hẹn hò của cầu nguyện đại kết
Kết luận
Phụ đính
Huấn thị về cầu nguyện xin chữa lành bệnh (Thánh Bộ Tín Lý)
CUÔNC III: CÁC TÀI LIỆU MALINES SỐ 3,4 VÀ 6
Phần 1: Canh tân trong Thánh Thần và phục vụ con người
Phần 2: Canh tân và Quyền năng của Bóng tối
Phần 3: Sự an nghỉ trong Thánh Thần