Hiểu và sống mầu nhiệm Thánh Thần Thiên Chúa
Phụ đề: Suy gẫm và cầu nguyện
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
Dịch giả: P. Vũ Văn Thiện
DDC: 231.3 - Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008394
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008395
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009845
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác giả 9
Lời mở đầu 11
Chương I: Khôn Tả  Và Thân Thiết 15
Chương II: Thần Khí Của Thiên Chúa 27
I. Thần Khí quyền năng 28
II. Thần Khí vinh quang 32
III. Thần Khí thánh thiện 36
IV. Thần Khí tình yêu 39
V. Thần Khí sự sống 43
VI. Thâm cung của Thiên Chúa trào ra 48
VII. Tác nhân lịch sử 51
VIII. Khởi đầu và chóp đỉnh 56
IX. Đặc sủng cánh chung 58
Chương III: Thần Khí Đức Kitô 63
I. Giêsu, con người của Thần Khí 64
II. Đức Kitô và Ngôi Con trong Thần Khí 69
III. Cứu thế trong Thần Khí 74
IV. Đức Kitô – Thần Khí 87
V. Sai đi trong Thần Khí 94
VI. Nguồn mạch Thần Khí 99
VII. Thần Khí, chứng nhân Đức Giêsu 109
Chương IV: Thần Khí Đức Kitô Trong Giáo Hội 115
I. Thần Khí ở đầu nguồn Giáo Hội 116
II. Thần Khí được ban cho Giáo Hội 129
III. Giáo Hội tông truyền 154
IV. Thần Khí và các nhiệm tích Giáo Hội 170
V. Sống theo Thần Khí 195
VI. Cuộc toàn thắng của Thánh Thần 222
Chương V: Thần Khí Của Cha Và Của Con 237
I. Thần Khí là một ngôi vị 240
II. Thần Khí của Cha 244
III. Thần Khí Cha và Con 248
IV. Ở kết thúc và ở khởi đầu 256
V. Một Thiên Chúa duy nhất trong Thần Khí 262
VI. Chức năng từ mẫu của Thần Khí 266
VII. Thần Khí, sự khiêm nhường của Thiên Chúa 276
Để kết thúc 281
Tâm sự qua lời bạt của người dịch 287
Mục lục 293