Faut-il baptiser les enfants? La réponse de la tradition
Tác giả: A.M Roguet,O.P
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011400
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 17
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích