Le baptême des enfants
Tác giả: Joachim Jeremias
Ký hiệu tác giả: JE-J
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006898
Nhà xuất bản: Xavier Mappus
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích