Baptême et Confimation
Phụ đề: Le Mystère Chrétien
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004215
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 24
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích