Faut-il baptiser les enfants?
Phụ đề: La réponse de la tradition
Tác giả: J-Ch. Didier
Ký hiệu tác giả: DI-J
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004507
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích