Hãy dấn thân. Khảo luận về bí tích Rửa tội và Thêm sức
Nguyên tác: Take the plunge - Living Basptism and Confirmation
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Giuse Đinh Thành Công, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, OP
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010081
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010169
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010734
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1 : Đứa trẻ này? 17
Chương 2 : Tên gì? 45
Chương 3 : Các giới răn và lời tuyên bố thuộc về Đức Kitô 61
Chương 4 : Lắng nghe Lời Chúa 93
Chương 5 : Cộng đoàn các thánh 115
Chương 6 : Chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp  129
Chương 7 : Dầu thơm hoan lạc 157
Chương 8 : Lời đem lại sự sống 181
Chương 9 : Thời khắc chọn lựa 213
Chương 10: Cởi bỏ 245
Chương 11: Dấn thân hành động 263
Chương 12: Những người được xức dầu của Thiên Chúa 191
Chương 13: Đoàn dân thánh thiện của Thiên Chúa  319
Chương 14: Những nghịch lý của sự thánh thiện  337
Chương 15: Nhìn trong đêm tối 369
Chương 16: Bạn đã được lãnh nhận Thánh Thần chưa 397
Chương 17: Lớn lên 417
Lời kết 453