Leçon sur le baptême
Tác giả: Paul Henry, SJ
Ký hiệu tác giả: HE-P
DDC: 234.161 - Bí tích Rửa tội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004505
Nhà xuất bản: Institut Catholique de Paris
Khổ sách: 24
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích