La Personnalité
Phụ đề: Êtude systématique, théorique ét concrète
Tác giả: Raymond B. Cattell
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011205
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 21
Số trang: 943
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích