Nền tảng tâm lý học
Tác giả: Nicky Hayes
Ký hiệu tác giả: HA-N
Dịch giả: Nguyễn Kiên Trường
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000070
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 27
Số trang: 1009
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000071
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 27
Số trang: 1009
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I. Quan điểm trong tâm lí học 7
Tâm lí học nhận thức 35
Chương II. Nhận thức và chú ý 36
Chương III. Trí nhớ 79
Chương IV. Ngôn ngữ và biết đọc biết viết 119
Chương V. Suy nghĩ và trình bày 160
Tính chất cá nhân và tính bất thường 202
Chương VI. Trí năng 203
Chương VII. Thuyết nhân cách 240
Chương VIII. Mô hình y tế của hành vi bất thường 279
Chương IX. Những mô hình thay thế mô hình y tế 313
Chương X. Tâm lí học sinh lí 340
Chương XI. Phát triển não và tâm lí học thần kinh lâm sàng 341
Chương XII. Ý  thức 422
Chương  XIII. Cảm xúc và động cơ thúc đẩy 474
Tâm lí học xã hội 512
Chương XIV. Cái tôi và người khác 523
Chương  XV. Tìm hiểu người khác 553
Chương XVI. Ảnh hưởng xã hội và hoạt động xã hội 597
Chương XVII. Thái độ, thành kiến và hành vi đám đông 640
Tâm lí học phát triển 679
Chương XVIII. Tập quen và phát triển kỹ năng 680
Chương XIX. Phát triển nhận thức và nhận thức xã hội 723
Chương XX. Phát triển xã hội 764
Chương XXI. Tâm lý học phát triển tuổi đời 801
Tâm lí học so sánh 836
Chương XXII. Giới thiệu tâm lí học so sánh 837
Chương XXIII. Hành vi động vật 878
Chương XXIV. Giao tiếp ở động vật 908
Chương XXV. Phương pháp và đạo đức trong tâm lí học 940
Từ vựng 969