Tâm lý học
Phụ đề: Nguyên lý và ứng dụng
Tác giả: Stephen Worchel, Wayne Shebilsue
Ký hiệu tác giả: WO-S
Dịch giả: Trần Đức Hiển
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003499
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 28
Số trang: 963
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Giới thiệu 7
3. Cảm giác 70
6. Học tập 173
7. Trí nhớ và nhận thức 208
8. Trí thông minh, ngôn ngữ, va tư duy 247
11. Động cơ thúc đẩy 324
12. Cảm xúc, stress và cách đối phể 403
13. Nhân cách: các thuyết và sự đánh giá 445
14. Tâm lí học dị thường 491
15. Liệu pháp 540
16. Quan hệ giữa các cá nhân 577
17. Cá nhân trong các nhểm 612
18. Môi trường và hành vi 651