Jung and Eastem thought A dialogue with the Orient
Tác giả: J. J. Clarke
Ký hiệu tác giả: CL-J
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005530
Nhà xuất bản: Routledge
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích