Le temps dans la vie Psychologique
Tác giả: Jean Lacroix
Ký hiệu tác giả: LA-J
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011128
Nhà xuất bản: Flammarion
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích