Forty Studies that Changed Psychology
Phụ đề: Explorations Into the History of Psychological Research
Tác giả: Roger R. Hock
Ký hiệu tác giả: HO-R
DDC: 150.19 - Các hệ thống, trường phái, quan điểm tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008474
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Khổ sách: 21
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008681
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Khổ sách: 21
Số trang: 308
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích