Lịch sử văn minh thế giới
Tác giả: Vũ Dương Ninh
Ký hiệu tác giả: VU-N
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000908
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000910
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Bài Mở đầu 5
I. Khái niệm văn minh 5
II. Các nền văn minh lớn trên thế giới 7
Chương I. Văn minh Bắc Phi cổ đại 10
A. Văn minh Ai Cập cổ đại 10
I. Tổng quan về Ai Cập cổ đại 10
II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Ai Cập cổ đại 13
B. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại 27
I. Tôngr quan về Lưỡng Hà cổ đại 27
II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng Hà cổ đại 31
C. Văn minh Ảrập 45
I. Sơ lược về lịch sử Arập 45
II. Đạo hồi 48
III. Văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục 52
Chương II. Văn minh Ấn Độ cổ trung đại 64
I. Tổng quan vế Ấn Độ cổ trung đại 68
II. Những thành tựu chính của văn minh Ấn Độ 74
III. Nghệ thuật 76
IV. Khoa học tự nhiên 79
V. Tôn giáo 93
Chương III. Văn minh Trung Hoa cổ trung đại 93
I. Tổng quan về Trung Hoa cổ trung đại 97
II. Những thành tựu chính của văn minh Trung Hoa 142
Chương IV. Văn minh khu vực Đông Nam Á 142
I. Điều kiện tự nhiên 146
II. Cơ sở hình thành về văn minh khu vực Đông Năm Á 153
III. Một số thành tựu văn hóa 174
Chương V. Văn minh khu vực Trung - Nam Mỹ 174
I. Các nền văn minh trung Mỹ 193
II. Nền văn minh Andes ở nam Mỹ 193
Chương VI. Văn minh Hy lạp và La Mã cổ đại 203
I. Tổng quan về Hy Lạp 203
II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy - La cổ đại 212
Chương VII. Văn minh tây Âu thời Trung đại 266
I. hoàn cảnh ra đời 266
II. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ X 272
III. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIV 277
IV. Văn hóa Tây Âu thời kỳ phục hưng 285
V. Sự tiến bộ về kỹ thuật 305
VI. Sự ra đời đạo Tin Lành 307
VII. Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh 313
Chương VIII. Sự xuất hiện văn minh công nghiệp 318
I. Điều kiện ra đời của văn minh công nghiệp 318
II. Cuộc cách mạng của văn minh công nghiệp 325
III. Phát minh khoa học - kĩ thuật và những học thuyết chính trị 335
IV. Thành tựu văn học và nghệ thuật 343
Chương IX. Văn minh thế giới nửa đầu thế kỷ XX 347
I. Văn minh thế giới nưa đầu thế kỷ XX 347
II. Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX 356
III. Những thách thức đối với văn minh thế giới 370
Kết luận 376
tài liệu tham khảo 380