Histoire universelle 2
Tác giả: R. Grousset, E. G. Léonard
Ký hiệu tác giả: GR-R
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004335
Nhà xuất bản: Gallimard
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 2094
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích