Lịch sử thế giới
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001903
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 281
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015657
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT: CHÂU ÂU TỪ 1789-1870 7
Chương I. Cách mạng Pháp năm 1789 7
1. Lịch sử hiện đại 7
2. Vài nhận xét chung về các cuộc cách mạng 8
3. Nguyên nhân cách mạng 1789 9
4. Hoàn cảnh thúc đẩy cách mạng 1789 13
5. Tuyên ngôn nhân quyền 17
6. Năm 1792 19
7. Chính phủ cộng hòa thứ nhất 21
8. Năm 1794. Chế độ đốc chính 21
Tóm tắt 24
Chương II. Nã Phá Luân- Đệ nhất Đế chính 27
1. Nã Phá Luân 27
2. Trận Ý- Trận Ai Cập - Chế độ tổng tài 28
3. Đế chính 30
4. Thời kì trăm ngày 32
5. Tóm tắt 35
Chương III. Vương chính trung hưng- cách mạng 1848 - đệ nhị nhất chính 37
1. Hội nghị Vienne. Thần thánh đồng minh 37
2. Vương chính trung hưng. Cách mạng 1830 39
3. Cách mạng 1848 40
4. Chính phủ Cộng hòa thứ nhì 41
5. Đệ nhị nhất chính 42
6. Cải cách ở Anh 43
7. Tóm tắt 45
Chương IV. Phong trào quốc gia khởi nghĩa 47
1. Phong trào nổi dậy 47
2. Nam Mỹ độc lập 49
3. Lỗ Ma Ni và Hi Lạp 50
4. Bỉ 51
5. Ba Lan 51
6. Ý thống nhất 52
7. Đức thống nhất - Chiến tranh Phổ - Pháp. 55
8. Tóm tắt 59
Kết phần I. 61
PHẦN THỨ NHÌ: CÁCH MẠNG  KỸ NGHỆ VÀ ẢNH HƯỞNG  63
Chương I. Khoa học phát triển - Thời đại máy móc  
1. Các nhà bác học 64
2. Lịch trình phát triển của khoa học 64
3. Tại sao khoa học phát triển mau 68
4. Khoa học hiện đại 69
a. Toán học và thiên văn 69
b. Vật lí học 69
c. Hóa học 70
d. Vạn vật học 71
e. Y học 73
f. Thám hiểm thế giới 74
5. Cách mạng kĩ nghệ 75
6. Máy móc 76
Tóm tắt 81
Chương II. Cách mạng xã hội 83
1. Tình cảnh thợ thuyền giữa thế kỉ 19 83
2. Thuyết kinh tế tự do 86
3. Nam Bắc phân tranh ở Hoa Kì 87
4. Các thuyết xã hội 88
Tóm tắt 90
Chương III. Chính sách đế quốc 91
1. Chính sách đế quốc ở thế kỉ 17 91
2. Sự bành trướng của các đế quốc từ 1870 92
3. Âu Châu chiếm Phi Châu 94
4. Âu Châu Chiếm Á Châu 96
a. Ấn độ 97
b. Miến Điện 99
c. Đông Dương 100
5. Thái Bình Dương- Phi Luật Tân 105
6. Kết quả của chính sách đế quốc 107
Tóm tắt 110
Chương IV. Vấn đề Cận Đông 112
1. Nga, Anh ở Địa Trung Hải - Chiến tranh Crimee 112
2. Chiến tranh Nga - Thổ 114
3. Ba Tư và Maroc 115
4. Chiến tranh Ba Nhĩ Cán 1912-1913 117
Tóm tắt 119
Chương V. Văn minh và mỹ thuật ở thế kỉ 19 120
1. Phong trào lãng mạn 120
2. Phong trào tả chân 122
3. Sử học 123
4. Âm nhạc 124
Tóm tắt 125
PHẦN THỨ BA: TÌNH YÊU VIỄN ĐÔNG  126
Chương I. Trung Hoa bị xâu xé 126
1. Trung hoa ở cuối đời Thanh 127
2. Người Âu vào Trung Hoa 128
3. Nha phiến chiến tranh 130
4. Thái bình thiên quốc 131
5. Điều ước Bắc Kinh 133
6. Nga với Trung Hoa 134
7. Trung Hoa bị chia xé 135
8. Nghĩa hòa đoàn - Liên quân vào Bắc Kinh 137
9. Tóm tắt 140
Chương II. Nhật Bản duy tân 142
1. Nhật mở cửa đón Hoa Kì 142
2. Nhật Bản duy tân 144
3. Trung nhật chiến tranh 146
4. Nga nhật chiến tranh 148
Tóm tắt 151
Chương III. Cách mạng Tân Hợi 153
1. Mậu Tuất chính biến 153
2. Dự bị lập hiển 155
3. Cách mạng tân hợi 157
4. Viên thế Khải phản cách mạng 160
5. Chủ nghĩa tam dân 162
Tóm tắt 164
Kết luận phần II và III 166
PHẦN THỨ TƯ: HAI KỲ ĐẠI CHIẾN  
Chương I. Châu Âu và Hoa Kì trước đại chiến 1914-1918 167
1. Thuyết tranh đấu sớm để sinh tồn 167
2. Chính sách ngoại giao ở Châu âu 169
3. Đức, Ý 171
4. Pháp 172
5. Nga 176
6. Anh 177
7. Hoa Kì 177
Tóm tắt 179
Chương II. Đại chiến 1914-1918 181
1. Nguyên nhân xa và gần 181
2. Đặc điểm của chiến tranh 185
3. Sự diễn tiến của chiến tranh 186
4. Kết quả 191
5. Hiệp ước Versailles 191
6. Hội Quốc Liên 193
Tóm tắt 196
Chương III. Trung Hoa từ 1914 đến ngày nay 199
1. Một cuộc hưu chiến 199
2. Nạn quân phiệt. Bắc phạt thành công 200
3. Các đế quốc áp bức Trung Hoa 202
4. Nhật chiếm Mãn Châu. Chiến tranh Trung Nhật 206
5. Cách mạng văn hóa 208
6. Văn học trung Quốc gần đây 211
Tóm tắt 213
Chương IV. Vấn đề Thái Bình Dương 215
1. Nhật Bản và Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương 215
2. Hoa Kỳ sau chiến tranh 216
3. Nhật Bản sau chiến tranh 217
Tóm tắt 221
Chương V. Tình hình các nước khác ở Châu Á 223
1. Thổ Nhĩ Kỳ 223
2. Ba Tư - A Phú Hán - Ai Cập 225
3. Ấn Độ - gandi 227
4. Việt Nam- Triều Tiên - Phi Luật Tân 233
Tóm tắt 234
Chương VI. Tình hình châu Âu 236
1. Tình hình chung châu Âu 236
2. Liên xô- Lémne 240
3. Ý-Masolmi 242
4. Đức Hitler 244
5. Y Pha Nho- Franco 245
6. Pháp 246
7. Anh 247
Tóm tắt 249
Chương VII. Đại chiến thứ nhì 251
1. Hai khối ở châu Âu 251
2. Nguy cơ đại chiến 252
3. Diễn tiến của chiến tranh 254
4. Kết quả và ảnh hưởng - Liên hiệp quốc 261
Tóm tắt 266
Kết 268
Những biến cố lớn sắp xếp theo thứ tự thời gian 271