Lịch sử thế giới
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001902
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 19
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích