Sapiens - Lược sử loài người
Nguyên tác: Sapiens - A brief history of humankind
Tác giả: Yuval Noah Harari
Ký hiệu tác giả: HA-Y
Dịch giả: Nguyễn Thủy Chung
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009508
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 545
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mốc sự kiện theo dòng thời gian 9
PHẦN I: CÁCH MẠNG NHẬN THỨC  
1. Một động vật khổng nội trội 12
2. Cây tri thức 32
3. Một ngày trong đời Adam và Eve 56
4. Trận lụt 84
PHẦN II: CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP  
5. Sự lừa dối lớn nhất lịch sử 100
6. Xây dựng những kim tự tháp 125
7. Bộ nhớ quá tải 151
8. Không có công lý trong lịch sử 168
PHẦN III: SỰ THỐNG NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI  
9. Mũi tên lịch sử 203
10. Mùi tiền 216
11. Những tầm nhìn đế quốc 236
12. Quy luật của tôn giáo 262
13. Bí quyết thành công 297
PHẦN IV: CÁCH MẠNG KHOA HỌC  
14. Phát hiện ra sự ngu dốt 308
15. Cuộc hôn nhân giữa khoa học và đế quốc 343
16. Tín ngưỡng tư bản 382
17. Những bánh xe công nghiệp 420
18. Cuộc cách mạng lâu dài 440
19. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau 472
20. Cái kết của Homo sapiens 500