Tìm hiểu các nền văn minh trên thế giới
Tác giả: Fernand Braudel
Ký hiệu tác giả: BR-F
Dịch giả: Trần Hương Liên
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015886
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 747
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Braudel giảng dạy lịch sử Maurice Aymard 5
Thay lời tựa 23
PHẦN MỞ ĐẦU: LỊCH SỬ VÀ THỜI HIỆN TẠI 29
I.TÌM HIỂU CÁC NỀN VĂN MINH  
Chương I: Những sự biến đổi của từ ngữ 41
Chương II: Nền văn minh được định nghĩa theo tương quan với các ngành khoa học nhân văn khác nhau 50
Các nền văn minh là những khoảng không gian 50
Các nên văn minh là các xã hội 59
Các nền văn minh là các nền kinh tế 63
Các nền văn minh là những tâm tình tập thể 68
Chương III: Những nền văn minh là những tính liên tục 72
Các nền văn minh được nhìn theo những tính ngắn ngủi kế tiếp nhau của chúng 72
Các nền văn minh trong những cấu trúc của chúng 77
Lịch sử và nền văn minh 86
II.CÁC NỀN VĂN MINH KHÔNG PHẢI CHÂU ÂU  
PHẦN I: HỒI GIÁO VÀ THẾ GIỚI HỒI GIÁO 93
Chương I: Cái mà lịch sử chưa biết 95
Hồi giáo, hình thức mới của cùng cận Đông 95
Lịch sử vùng cận Đông 98
Mohamet, Kinh Coran, Hồi giáo 101
Bán đảo Arập: Vấn đề về một nền văn hóa vừa mới được đô thị hóa 108
Chương II: Cái mà địa lý cho biết 115
Đất và biển của Hồi giáo 115
Lục địa trung gian hay khoảng không gian vận động: các thành phố 126
Chương III: Ưu thế và sự thoái trào của Hồi giáo (từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XVIII) 135
Trước thế kỷ VIII hoặc IX, không có nền văn minh Hồi giáo 136
Thời đại hoàng kim của Hồi giáo: Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XII 141
Khoa học và triết học 151
Dừng lại hay suy thoái: Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVIII 157
Chương IV: Hồi giáo, sự phục hưng của nó hiện nay 168
Sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân và thời thanh xuân của các chủ nghĩa dân tộc 168
Các quốc gia đạo Hồi đứng trước thế giới hiện nay 180
Nền văn minh Hồi giáo đối điện với thế kỷ XX 191
PHẦN II: LỤC ĐỊA ĐEN 197
Chương I: Quá khứ 199
Những khoảng không gian 200
Xuyên qua quá khứ của lục địa đen 211
Chương II: Châu Phi Đen: Hôm nay và ngày mai 227
Sự thức tỉnh của Châu Phi 227
Những được thua về kinh tế và xã hội 237
Nghê thuật và văn học 242
PHẦN III: VIỄN ĐÔNG 247
Chương I: Nhập đề về Viễn Đông 249
Cái mà địa lý chỉ ra 249
Man rợ chống lại văn minh: Bằng chứng của lịch sử 261
Những cội nguồn xa xôi: Những lý do của một sự bất động về văn hóa 267
Chương II: Trung Quốc cổ điển 272
Những kích thước tôn giáo 272
Những kích thước chính trị 291
Những kích thước về xã hội và kinh tế 301
Chương III: Trung Quốc trước đây và ngày nay 310
Thời đại những hiệp ước bất bình đẳng: Trung Quốc bị tủi nhục và đau khổ (1839 - 1949) 310
Nước Trung Quốc mới 318
Nền văn minh Trung Quốc đứng trước thế giới hiện nay 328
Chương IV: Ấn Độ trước đây và ngày nay 335
Những nước Ấn Độ (cho đến thời kỳ thuộc địa của Anh) 335
Ấn Độ thuộc Anh (1757 - 1947): Một nền kinh tế cũ kỹ đương đầu với phương Tây hiện tại 360
Ấn Độ có thực hiện nền kinh tế bằng một cuộc cách mạng kiểu Trung Quốc không? 372
Chương V: Một vùng Viễn Đông ven biển: Đông Dương, Indonesia, Philippin, Triều Tiên, Nhật Bản 387
Đông Dương 389
Indonésie 393
Philippin 404
Triều Tiên 406
Chương VI: Nhật Bản 412
Nhật Bản nguyên thủy trước nền văn minh Trung Quốc 413
Nhật Bản đi theo nền văn minh Trung Quốc 418
Nước Nhật Bản hiện đại 431
III. CÁC NỀN VĂN MINH CHÂU ÂU  
PHẦN I: CHÂU ÂU 447
Chương I: Khoảng không gian và những quyền tự do 450
Khoảng không gian châu Âu được xác định: từ thế kỷ V đến thế kỷ XIII 450
Quyền tự do, hoặc tốt hơn, những quyền tự do: từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII 461
Chương II: Đạo Cơ đốc, chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng khoa học 485
Đạo Cơ Đốc 485
Chủ nghĩa nhân văn và những người theo chủ nghĩa nhân văn 493
Tư tưởng khoa học trước thế kỷ XIX 529
Chương III: Việc công nghiệp hoá của châu Âu 540
Ở những cội nguồn của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên 541
Việc truyền bá hiện tượng công nghiệp ở châu Âu (và ngoài châu Âu) 553
Chủ nghĩa xã hội đứng trước xã hội công nghiệp 562
Chương IV: Những sự thống nhất của châu Âu 575
Những sự thống nhất rực rỡ: Nghệ thuật và tinh thần 576
Những sự thống nhất vững chắc: Kinh tế 586
Những sự thống nhất bấp bênh: Chính trị 597
PHẦN II: CHÂU MỸ 609
Chương I: Thế giới mới khác: châu Mỹ la tinh 611
Không gian, thiên nhiên và xã hội: Bằng chứng của một nền văn học 612
Trước vấn đề về chủng tộc: Cái gần như là tình anh em 623
Nền kinh tế, các nền văn minh qua thử thách 632
Chương II: Châu Mỹ, ở mức cao nhất: nước Hoa Kỳ 653
Một quá khứ làm vững lòng: Bản tổng kết những cơ may 654
Việc thực dân hóa và nền độc lập 655
Cuộc chinh phục miền Tây 668
Công nghiệp hóa và đô thị hóa 674
Chương III: Những bóng tối và những khó khăn: từ hôm qua đến hôm nay 683
Một cơn ác mộng cũ: vấn đề người da đen, hoặc một thuộc địa không thể xóa bỏ được 684
Chủ nghĩa tư bản: Từ các tơrơt đến sự can thiệp của nhà nước và những thị trường có một thiểu số nhà độc quyền 690
Hoa Kỳ trước thế giới 706
Chương IV: Qua thế giới của nước Anh 720
Tại Canađa: Pháp và Anh 722
Miền Nam châu Phi: Người Hà Lan, người Anh và người da đen 727
Australie và Tân Tây Lan, hoặc nước Anh rốt cuộc có một mình 734