Tám chặng đường đi tới hạnh phúc
Phụ đề: Các mối phúc Tin mừng
Nguyên tác: Huit étapes vers le bonheur
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 226.9 - Bài giảng trên núi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010443
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010450
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 5
I. “PHÚC THAY AI CÓ TÂM HÔN NGHÈO KHÓ, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ” 8
1. “Nghèo khó” và “có tâm hồn nghèo khó” 8
2. Cách cắt, nghĩa “thần học” không đủ. 11
3. Sự nghèo khó trong cuộc đời Đức Giuse 14
4. “Cho người nghèo” và sống “nghèo” 18
5. Tại sao chọn sống nghèo? 23
6. Tính thòi sự của Mối Phúc nghèo khó 25
II.  ‘THÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ BÂY GIỜ ĐANG PHẢI KHÓC, VÌ ANH EM SẼ ĐƯỢC VUI CƯỜI” 29
1. Tương quan mới giữa lạc thú và đau khổ 30
2. “Này Thiên Chúa ngươi đâu?” 35
3. “Chớ gi các linh mục, những thừa tác viên của Chúa, hãy khóc lên!” 40
4. Những giọt lệ đẹp đẽ nhất 42
III. “PHÚC THAY AI HIỀN LÀNH, vì HỌ SẼ ĐƯỢC ĐẮT HỨA LÀM GIA NGHIỆP” 45
1. Hai chìa khoá giúp đọc các Mối Phúc 46
2. Đức Giêsu, con người hiền lành 49
3. Hiền lành và khoan dung 53
4. Với lòng hiền hòa và kính trọng  55
5. “Hãy học với tôi vì tội hiền lành” 57
6. Mặc lấy những tâm tình hiền lành của Đức Kitô 61
IV. “PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ BÂY GIỜ ĐANG PHÀI ĐÓI, VÌ THIÊN CHÚA SẼ CHO ANH EM ĐƯỢC NO LÒNG" 65
1. Lịch sử và Thần Khí 65
2. Ai là người “đỏi khát” và ai là người “no thỏa?" 68
3. Một dụ ngôn cho ngày hôm nay 73
4. “Phúc thay ai khao khát nên người công chính” 76
5. Bánh vật chất và bánh Thánh Thể 79
V. “PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG” 83
1. Lòng thương xót của Đức Kitô 83
2. Một Thiên Chúa thích thể hiện lòng thương xót 86
3. Lòng thương xót của ta: lý do hay hiệu quả của lòng Chúa thương xót 89
4. Kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa 91
5. Một Giáo hội “giàu lòng thương xót” 94
6. “Hãy mặc lẩy những tinh cảm thương xót”..... 95
VI. “PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN TRONG SẠCH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC NHÌN THẤY THIÊN CHỦA” 100
1. Từ sự trong sạch theo nghi thức đến sự trong sạch trong tâm hồn 100
2.  Nhìn vào lịch sử 105
3.  “Nguời có hai cuộc đời” 108
4.  Một loại già hinh tập thể 112
5.  Sự giả hình tôn giáo 115
VII. “PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA” 119
1.  Ai là người xây dựng hòa bình? 119
2.  Sứ điệp của Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình 122
3.  Hòa bình là một quà tặng 124
4.  Hòa bình là một trách nhiệm 127
5.  Hòa bình tôn giáo 131
6.  Một hòa bình không tôn giáo? 133
VIII. “PHÚC THAY AI BỊ BÁCH HẠI VÌ SỐNG CÔNG CHÍNH, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ” 141
1.  Hai lý do bách hại: sự công chính và danh Đức Kitô 141
2.  Hai hình thức bách hại: giết chết và gạt ra bên lề 143
3.  Điều làm nên sự tử đạo đích thật: tình yêu, sự khiêm nhường và ân sủng 147
4.  Bị bách hại cách chính đáng hay không chính đáng? 153
5.  Trước khi xuống núi 156
PHỤ LỤC 162
Xét mình dựa trên các Mối Phúc  162
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 166